Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

1. Ốm đau: Giấy ra viện tại cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

2. Thai sản:

* Thai sản nam: Giấy ra viện tại cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (photo công chứng).

- Giấy chứng sinh (photo công chứng).

- Giấy đăng ký kết hôn (photo).

- Giấy đơn xin nghỉ Thai sản.

* Thai sản nữ: Giấy ra viện tại cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (bản chính).

- Giấy chứng sinh (photo công chứng).

- Giấy đơn xin nghỉ Thai sản.

3. Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm, thai sản: Đơn xin nghỉ Dưỡng sức (thực hiện ngày nghỉ theo quy định)

4. Hưu trí:

* Hưu trí khi suy giảm khả năng lao động:

- Giấy giám định sức khỏe bị suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

* Hưu trí:

- Kê khai mẫu 13-HSB.

- Sổ BHXH cá nhân

* Hưu trí đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH theo quy định.

- Sổ BHXH cá nhân.

Trong năm

- Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; (Đính kèm)

- Căn cứ luật 22/2008/QH12 về cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; (Đính kèm)

- Căn cứ nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; (Đính kèm)

- Căn cứ Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

- Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. (Đính kèm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn