Danh mục thủ tục hành chính - tổ chức

STT

Tên thủ tục hành chính, tổ chức

Người tiếp nhận, giải quyết

1

Thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

Nguyễn Kim Dung

2

Thủ tục kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đến độ tuổi nghỉ hưu của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp;

Nguyễn Kim Dung

3

Điều chỉnh bậc lương do có bằng ThS, TS

Nguyễn Kim Dung

4

Xét hết tập sự thử việc cho cán bộ

Nguyễn Kim Dung

5

Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp

Nguyễn Kim Dung

6

Hồ sơ, công văn, văn bản, sổ BHXH
1. Cấp sổ BHXH mới cho đối tượng tuyển dụng mới
2. Chốt sổ Chấm dứt hợp đồng
3. Chốt sổ Thuyên chuyển công tác
4. Cấp Thẻ BHYT
5. Điều chỉnh, báo cáo sửa đổi về thông tin cá nhân, chức danh, chức vụ 

Phạm Thu Trang

7

Các chế độ bảo hiểm xã hội

1. Ốm đau
2. Thai sản
3. Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm, thai sản
4. Hưu trí

Phạm Thu Trang

8

Thực hiện chế độ thanh toán BHTT tự nguyện

Phạm Thu Trang

9

Chế độ hỗ trợ học phí NCS 

Phạm Thu Trang

10

Chế độ chi trang phục cho giảng viên dạy môn giáo dục thể chất

Phạm Thu Trang

11

Chế độ hỗ trợ bài báo, hội thảo quốc tế 

Phạm Thu Trang

12

Thực hiện quy trình chuyển ngạch CBVC

Nguyễn Kim Dung

13

Thực hiện quy trình ký hợp đồng và chấm công lao động vụ việc

Phạm Thu Trang

14

Cử cán bộ viên chức đi học trong nước

Văn Thị Lý

15

Cử cán bộ đi công tác trong nước

Văn Thị Lý

16

Cử cán bộ đi học nước ngoài

Văn Thị Lý

17

Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

Văn Thị Lý

18

Thi tuyển viên chức

Văn Thị Lý

19

Thủ tục cho cán bộ chuyển công tác

Văn Thị Lý

20

Thủ tục cho cán bộ viên chức nghỉ việc

Văn Thị Lý

21

Thủ tục tuyển dụng cán bộ hợp đồng

Văn Thị Lý

22

Thủ tục xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Văn Thị Lý

23

Thủ tục bổ nhiệm cán bộ

Văn Thị Lý

24

Xác nhận hồ sơ lý lịch cán bộ

Nguyễn Kim Dung

25

Thủ tục đăng ký lịch tuần

Nguyễn Thị Hương

26

Thủ tục đăng ký sử dụng xe ô tô

Ngô Thị Ánh Tuyết

Tin mới hơn

Tin cũ hơn