Thủ tục xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

Hồ sơ nộp 02 bộ gồm:

- Đơn xin gia hạn của đương sự nêu rõ mục đích, lý do, thời gian xin gia hạn (mẫu số 4) kèm theo báo cáo kết quả công tác đến thời điểm xin gia hạn, dự kiến kế hoạch công tác trong thời gian gia hạn có xác nhận của tổ chức/cá nhân mời;

- Văn bản đề nghị hoặc chấp thuận cho gia hạn của tổ chức/cá nhân nước ngoài (kèm theo bản dịch có công chứng) trong đó nêu rõ: Thời gian gia hạn, nguồn kinh phí trong thời gian ra hạn.

- Ý kiến nhận xét về quá trình học tập, công tác và ý kiến đồng ý cho gia hạn của Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại;

- Cam kết, xác nhận về trách nhiệm tài chính của tổ chức/cá nhân tài trợ;

- Công văn của đơn vị quản lý nhân sự đồng ý cho cán bộ viên chức xin gia hạn nghiên cứu, học tập,công tác ở nước ngoài quản lý nhân sự đề nghị gia hạn;

- Bản sao quyết định cử đi nước ngoài và quyết định gia hạn lần trước đó (nếu có).

- Khi cá nhân có nhu cầu

- 3 đến 5 ngày sau khi Hội đồng của Nhà trường họp xét đồng ý và cá nhân hoàn hành hồ sơ theo yêu cầu

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn