Cơ cấu tổ chức phòng Hành chính - Tổ chức

Stt Họ và tên Chức vụ Email Ghi chú
1 PGS. TS. Nguyễn Duy Cương Hiệu trưởng nguyenduycuong@tnut.edu.vn  
2 TS. Nguyễn Khắc Tuân Trưởng phòng tuannkcn@gmail.com  
3 ThS. Phùng Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng phungthuhien@tnut.edu.vn  
4 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng ntthuhang@tnut.edu.vn  
5 Nguyễn Thị Minh Phượng Nhân viên nguyenminhphuong@tnut.edu.vn  
6 Văn Thị Lý Nhân viên vanthily@tnut.edu.vn  
7 Phạm Thu Trang Nhân viên phamthutrangdhktcn@gmail.com  
8 Nguyễn Kim Dung Nhân viên nguyenkimdung@tnut.edu.vn  
9 Ngô Thị Ánh Tuyết Văn thư anhtuyet@tnut.edu.vn  
10 Nguyễn Thị Hương Nhân viên
huongthanh@tnut.edu.vn  
11 Nguyễn Hồng Minh Nhân viên
nguyenhongminh@tnut.edu.vn  
12 Nguyễn Thị Hải Huyền Nhân viên
haihuyen@tnut.edu.vn  
13 Trần Thị Vân Nhân viên
tranthivantnut@gamil.com  
14 Nguyễn Thị Linh Văn thư linhtv@tnut.edu.vn  
15 Ngô Thùy Linh CV - VP Công Đoàn    
16 Tạ Minh Trường Lái xe    
17 Phùng Ngọc Lâm Lái xe    
18 Ngô Minh Toàn Lái xe    

Tin mới hơn

Tin cũ hơn