Cơ cấu tổ chức phòng Hành chính - Tổ chức

Stt Họ và tên Chức vụ Email Ghi chú
1 PGS. TS. Ngô Như Khoa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường khoann@tnut.edu.vn  
2 PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng trường nltuan@tnut.edu.vn   
3 TS. Nguyễn Khắc Tuân Trưởng phòng tuannkcn@gmail.com  
4 PGS.TS. Hoàng Vị Thư ký Hội đồng trường vihoang@tnut.edu.vn  
5 ThS. Đinh Quang Ninh Phó trưởng phòng ninh_dhtn@yahoo.com  
6 ThS. Phùng Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng phungthuhien@tnut.edu.vn  
7 TS. Trương Tuấn Anh Phó trưởng phòng ttanhhtd@gmail.com  
8 Nguyễn Thị Minh Phượng Nhân viên nguyenminhphuong@tnut.edu.vn  
9 Văn Thị Lý Nhân viên vanthily@tnut.edu.vn  
10 Phạm Thu Trang Nhân viên phamthutrangdhktcn@gmail.com  
11 Nguyễn Kim Dung Nhân viên nguyenkimdung@tnut.edu.vn  
12 Ngô Thị Ánh Tuyết Văn thư anhtuyet@tnut.edu.vn  
13 Nguyễn Hồng Minh Nhân viên
nguyenhongminh@tnut.edu.vn  
14 Nguyễn Thị Hải Huyền Nhân viên
haihuyen@tnut.edu.vn  
15 Trần Thị Thanh Mai Nhân viên
Tranthanhmai@tnut.edu.vn  
16 Nguyễn Văn Anh Nhân viên
   
17 Trần Thị Vân Nhân viên
tranthivantnut@gamil.com  
18 Tạ Minh Trường Lái xe    
19 Ngô Minh Toàn Lái xe    

Tin mới hơn

Tin cũ hơn