Thủ tục đăng ký sử dụng xe ô tô

Khoảng cách sử dụng xe

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

>20 km

Mẫu đăng ký sử dụng xe (đính kèm) (Phải được Trưởng đơn vị, Phòng HCTC, BGH duyệt)

Đơn vị phải có kế hoạch sử dụng xe trước 3 ngày (không tính ngày nghỉ, ngày lễ)

< 20km

- Liên hệ trực tiếp Trưởng phòng HCTC xin ý kiến

- Liên hệ phòng 102 (Đ/c Tuyết) để nhận xe.

 

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn