Thủ tục đăng ký lịch tuần

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Ghi chú

- Mẫu phiếu đăng ký lịch tuần (Đính kèm)

- Thời gian: Trước 16 giờ thứ 6 hàng tuần

- Địa điểm: Phòng 106 – Chuyên viên Nguyễn Thị Hương

- Phiếu đăng ký lịch tuần cần có xác nhận của trưởng đơn vị.

- Đơn vị cần xin ý kiến chỉ đạo của BGH phụ trách

Tin mới hơn

Tin cũ hơn