Danh sách cán bộ, giảng viên đang học NCS tại nước ngoài

TT Họ và tên Đơn vị Nước đào tạo  Năm học  bắt đầu Năm hoàn thành
1 Vũ Thị Liên Khoa Quốc tế Đài Loan  2014 2018
2 Nguyễn Huy Toán Khoa Quốc tế Hàn Quốc 2/2015 2/2019
3 Phan Thị Phương Thảo Khoa Quốc tế Hoa Kỳ 08/2015 08/2019
4 Nguyễn Văn Thảo Khoa Quốc tế Cộng hòa liên bang Đức 10/2015 10/2019
5 Phan Thị Thu Hà Khoa Quốc tế Hoa Kỳ 8/2016 8/2020
6 Ma Thế Ngàn Khoa Quốc tế Đài Loan 9/2016 9/2020
7 Nguyễn Thị Ánh Hồng Khoa Quốc tế Niudilan 2017 2021
8 Vũ Quốc Việt Khoa Quốc tế Cộng hòa Pháp 2016 2020
9 Vũ Ngọc Huy Khoa Quốc tế Canada 2017 2021
10 Trần Thái Trung Khoa Quốc tế Cộng hòa liên bang Đức 2016 2020
11 Nguyễn Mạnh Cường Khoa Cơ khí Cộng hòa liên bang Đức 2011 2015
12 Nguyễn Phú Sơn Khoa Cơ khí Australia 2011 2015
13 Nguyễn Thị Thanh Nga Khoa Cơ khí Cộng hòa liên bang Đức 2014 2018
14 Nguyễn Đình Ngọc Khoa Cơ khí Cộng hòa Pháp 10/2015 10/2019
15 Lương Việt Dũng Khoa Cơ khí Cộng hòa Pháp 2016 2020
16 Hoàng Thị Thu Giang  Khoa Điện Trung Quốc 2011 2015
17 Nguyễn Thị Diệu Thúy  Khoa Điện Trung Quốc 2011 2015
18 Hà Thanh Tùng Khoa Điện Trung Quốc 9/14 7/18
19 Ngô Minh Đức Khoa Điện Hàn Quốc 2/2015 2/2019
20 Đỗ Đức Tuấn Khoa Điện Hàn Quốc 2016 2020
21 Vũ Đức Tân Khoa Điện Cộng hòa Pháp 2017 2021
22 Lâm Hoàng Bình  Khoa Điện tử Trung Quốc 2011 2015
23 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Khoa Điện tử Cộng hóa Pháp 9/2015 9/2019
24 Nguyễn Tuấn Anh Khoa Điện tử Trung Quốc 8/2016 7/2019
25 Nguyễn Tuấn Linh Khoa Điện tử Hàn Quốc 2016 2020
26 Phạm Văn Thiêm Khoa Điện tử Cộng hòa Pháp 2016 2020
27 Đỗ Công Thành Khoa SPKT Australia 9/15 9/19
28 Nguyễn Ngọc Lan Khoa SPKT Cộng hòa Pháp 2013 2017
29 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Khoa KTCN Đài Loan 9/15 9/19
30 Hoàng Xuân Tứ  Phòng KHCN&HTQT Trung Quốc 2012 2016
31 Đỗ Thế Vinh  Viện NCCNC Đài Loan  2013 2017
32 Ngô Ngọc Vũ Viện NCCNC Đài Loan 9/15 9/19
33 Nguyễn Văn Trường Khoa KHCB Đài Loan 9/14 9/18
34 Nguyễn Văn Liêm Khoa KT Ô tô Trung Quốc 9/14 7/18

Tin mới hơn

Tin cũ hơn