Thực hiện quy trình chuyển ngạch CBVC

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đơn đề nghị chuyển ngạch (mẫu đính kèm)

- Bằng tốt nghiệp (photo công chức)

- Quyết định nâng lương gần nhất

- Chứng chỉ TA, IC3,... liên quan đến chuyển ngạch theo nguyện vọng

- Bản nhận xét đánh giá công việc từ 3-5 năm có nhận xét của đơn vị

- Công văn đề nghị của đơn vị lên Nhà trường

Nguyện vọng cá nhân khi đủ điều kiện

- Căn cứ Luật số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 về Luật viên chức;

- Căn cứ số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ nội vụ về quy định chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Căn cứ thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ nội vụ về thông tư ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; (Đính kèm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn