Thực hiện chế độ thanh toán BHTT tự nguyện

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

Cán bộ viên chức và người lao động tham ra trên tinh thần tự nguyện

1. Ốm đau:

- Giấy ra viện tại cơ sở y tế khánh bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

2. Thai sản (mổ) tham gia 2 năm liên tiết:

- Giấy ra viện tại cơ sở y tế khánh bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (photo công chứng).

Trong năm

- Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; (Đính kèm)

- Căn cứ nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; (Đính kèm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn