Thủ tục thi tuyển viên chức

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

Hồ sơ nộp 02 bộ gồm:

- Đơn xin dự thi tuyển viên chức;

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm toàn khóa (bản sao có công chứng). Bằng tốt nghiệp tại nước ngoài phải được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, bảng điểm (bản sao có chứng thực). Trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng việt và có công chứng theo quy định;

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong thời hạn còn giá trị theo quy định (bản sao có công chứng);

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- 02 ảnh cá nhân (3x4), ghi đủ họ tên và ngày sinh phía sau ảnh;

- Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Hợp đồng lao động; quyết định nâng bậc lương (bản mới nhất).

Tháng 5 hàng năm

- Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; (Đính kèm)

- Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; (Đính kèm)

- Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 28/12/2012 ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; (Đính kèm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn