Thủ tục cho cán bộ viên chức nghỉ việc

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đơn xin nghỉ việc của cá nhân có xác nhận của đơn vị quản lý

- Giấy thanh toán ra trường

- Khi các cá nhân có nhu cầu

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn