Thủ tục cho cán bộ chuyển công tác

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đơn xin chuyển công tác của cá nhân có xác nhận của đơn vị quản lý

- Giấy đồng ý tiếp nhận cán bộ của cơ quan chuyển đến

- Khi các cá nhân có nhu cầu

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn