Cử cán bộ viên chức đi học trong nước

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đơn xin đi học của cá nhân có xác nhận của đơn vị quản lý;

- Giấy báo trúng tuyển trình độ dự tuyển.

 

Trong năm

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn