Cử cán bộ đi học nước ngoài

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

02 bộ hồ sơ gồm:

- Thư mời (bản gốc + bản dịch) của cơ sở đào tạo, nước đến công tác, học tập

- Chương trình làm việc tại nước đến công tác và học tập (nếu có);

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6 (theo mẫu của Bộ GD&ĐT) có xác nhận của đơn vị quản lý nhân sự

- Bằng cấp và bảng điểm của bậc học trước đó (sao y bản chính hoặc dịch, công chức nếu bằng cấp là tiếng nước ngoài);

- Công văn của đơn vị quản lý nhân sự đồng ý cử cán bộ, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh việc đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên cấp (còn trong thời hạn 6 tháng);

- Nếu đi học Nghiên cứu sinh cần có đề cương, chương trình nghiên cứu chi tiết và công trình khoa học;

- Cán bộ, viên chức đi công tác, học tập từ 03 tháng trở lên phải có thêm những giấy tờ sau:

+ Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài (mẫu số 2);

+ Bản cam đoan hoàn trả kinh phí (giấy bảo lãnh của gia đình, người thân) cho những người được cử đi học, hoặc nộp tiền vào tài khoản tam giữ theo quy định (mẫu số 3);

Trong năm

Quy định của Đại học Thái Nguyên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn