Chế độ hỗ trợ học phí Nghiên cứu sinh

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đơn thanh toán học phí NCS ( Biên lai học phí năm học theo quy định)

- Quyết định mức thu học phí quy định của trường CBVC đang học ( Thông báo thu học phí năm học)

- Quyết định cử đi học NCS của nhà trường.

Theo đợt

- Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. (Đính kèm)

- Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của trường ĐHKTCN;

Tin mới hơn

Tin cũ hơn