Chế độ chi trang phục cho giảng viên dạy môn giáo dục thể chất

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Số, tên của Thông tư, công văn, nghị định, quyết định, luật, hướng dẫn, quy chế để thực hiện

- Đơn đề nghị của đơn vị

- Bản kê khai khối lượng của bộ môn giáo dục thể chất đã có xác nhận khối lượng của các phòng ban chức năng

Quý 3

- Căn cứ Quyết định số 51/2012/QĐ - TT quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao của Thủ tướng chính phủ ngày 16/11/2012. (Đính kèm)

- Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường

Tin mới hơn

Tin cũ hơn