Quyết định vv kiện toàn Hội đồng Công tác cán bộ

Quyết định vv kiện toàn Hội đồng Công tác cán bộ

26, Tháng 12, 2017
Quyết định vv kiện toàn Hội đồng khoa Khoa học cơ bản

Quyết định vv kiện toàn Hội đồng khoa Khoa học cơ bản

26, Tháng 12, 2017
Quyết định vv kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa trường ĐHKTCN

Quyết định vv kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa trường ĐHKTCN

26, Tháng 12, 2017
Quyết định vv thành lập Hội đồng khoa khoa Xây dựng & Môi trường

Quyết định vv thành lập Hội đồng khoa khoa Xây dựng & Môi trường

26, Tháng 12, 2017
Quyết định vv thành lập Hội đồng khoa Khoa Điện tử

Quyết định vv thành lập Hội đồng khoa Khoa Điện tử

26, Tháng 12, 2017
Quyết định vv thành lập Hội đồng khoa Khoa Kỹ thuật Ô tô & Máy động lực

Quyết định vv thành lập Hội đồng khoa Khoa Kỹ thuật Ô tô & Máy động lực

26, Tháng 12, 2017
Quyết định vv thành lập Hội đồng khoa Khoa học cơ bản

Quyết định vv thành lập Hội đồng khoa Khoa học cơ bản

26, Tháng 12, 2017
Quyết định vv kiện toàn Hội đồng khoa Khoa Điện

Quyết định vv kiện toàn Hội đồng khoa Khoa Điện

26, Tháng 12, 2017
Quyết định vv kiện toàn Tổ xây dựng dự án phòng phòng thí nghiệm trọng điểm Cơ khí - Động lực

Quyết định vv kiện toàn Tổ xây dựng dự án phòng phòng thí nghiệm trọng điểm Cơ khí - Động lực

26, Tháng 12, 2017
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác triển khai việc rà soát Đề án vị trí việc làm năm 2017

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác triển khai việc rà soát Đề án vị trí việc làm năm 2017

26, Tháng 12, 2017
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhiệm kỳ 2016-2021

26, Tháng 12, 2017
Quyết định V/v giải thể các tổ công tác và tổ văn phòng khoa

Quyết định V/v giải thể các tổ công tác và tổ văn phòng khoa

26, Tháng 12, 2017
QĐ vv thành lập Hội đồng khoa Khoa Điện

QĐ vv thành lập Hội đồng khoa Khoa Điện

26, Tháng 12, 2017
Về việc thành lập Ban soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 và tổ thư ký giúp việc cho Ban soạn thảo

Về việc thành lập Ban soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 và tổ thư ký giúp việc cho Ban soạn thảo

26, Tháng 12, 2017
Quyết định vv kiện toàn Hội đồng khoa Khoa Cơ khí

Quyết định vv kiện toàn Hội đồng khoa Khoa Cơ khí

26, Tháng 12, 2017
Page 1/2 <12>